Sleivmoseklassen består av både planter med udifferesiert thallus og planter med stengel og blad. Oljelegemer finnes i de fleste celler (noen unntak) og vanligvis flere oljelegemer per celle. De har rhizoider. Sporehuset sitter på en lang stilk.