Purpurmoseordenen har planter med stengel og blad.

Bladene består av to lober av ulik størrelse, som er foldet mot hverandre. Den lille loben er hul og fungerer som en vannbeholder. Bukblad mangler. Hannlige anteridier sitter enkeltvis ved basis av øvre blad, mens hunnlige arkegonier er beskyttet av et periant. Grokorn er ikke kjent.