Sleivmoseordenen består av planter med stengel og blad.

Bladene er langsstilte eller tverrstilte, underliggende eller overliggende, og sitter i to rader. Bladene er hele eller de er 2–4-flika. Noen grupper har en tredje rad med blader, såkalte bukblad, men disse mangler hos andre grupper. Rhizoider sitter i knipper ved basis av bukblad eller er spredt langs stengelen. Hannlige anteridier sitter vanligvis ved basis av blader i øvre del av skuddet, de hunnlige arkegoniene er vanligvis beskyttet av et periant. Grokorn kan forekomme eller mangle.