Små mørkegrønne til brunaktige skudd som vokser opprett. Blad svakt renneforma, tverrstilte, toflika, innskjæring til ca. 1/2 av lengden. Celler med jevnt fortykkede vegger med små til utydelige trigoner. Én art i Norge.