Firtannmosene har blad med enkel nerve. Sporehuset er opprett, symmetrisk, med kort hals og fire store peristomtenner og sitter på en lang stilk. Hetten (kalyptra) er liten og konisk. Grokorn er vanlig.