Krekmosefamilien Lepidoziaceae er en familie med tre slekter i Norge og hele 30 slekter i verden. Våre slekter, styltemoser Bazzania, fingermoser Kurzia og krekmoser Lepidozia, er representert med henholdsvis 2, 3 og 3 arter i Norge.

Artene i krekmosefamilien har gjerne 3–4-flika blader og tydelige bukblad, som også kan være 3–4-flika. Artene vokser i fuktige habitat i skog, hei og myr.