Landskapsgradient som skiller kystnære innlandssletter fra øvrige innlandssletter (inkl. fjellvidder), basert på variasjon i landskapselementer. De kystnære innlandsslettene ligger mindre enn 6 kilometer fra kystlinjen, og  sammensetningen av landskapselementer er preget av kystnær beliggenhet. De kystnære innlandsslettene er i geomorfologisk forstand oftest er en del av strandflaten. Andre innlandssletter omfatter både lavlandssletter, fjellvidder og forfjellsvidder som i større grad har ‘innlandsegenskaper’.

Trinn