Gradient som uttrykker gradvis variasjon i landskapsegenskaper fra indre til ytre kyst. De ytterste områdene er direkte eksponert mot vind og bølger fra åpnet hav, mens de indre delene ligger mer beskyttet i lune viker, på innsiden av større øyer og innover mot fjordene. Indre områder har også ‘innlandsegenskaper’ knyttet til øystørrelse (indre deler av større øyer), med tilhørende større nedbørfelt, flere vassdrag og ofte også økende grad av menneskelig påvirkning og arealbruksintensitet.

Trinn