Omfang og konsentrasjon av jordbruk i landskapet, angitt som relativ andel av jordbruksmark i landområdene.

Trinn