Gradient som beskriver terrengformvariasjon og landformer i fjord- og dallandskapet. Gradienten beskriver gradvis variasjon fra vide åpne fjorder/daler med slake terrengfomasjoner, til trange og sterkt nedskårne, med ekstrem terrengvariasjon over korte avstander.

Trinn

RE 1: Åpent fjordlandskap, Repparfjorden, Finnmark

RE 2: Relativt åpent fjordlandskap, Hvisten, Akershus

RE 3: Nedskåret fjordlandskap; Odda, Horfjordand

RE 4: Sterkt nedskåret fjordlandskap; , Geiranger, Møre og Romsdal

RE 1: Åpent dallandskap, Telneset, Tynset, Hedmark

RE 2: Relativt åpent dallandskap, Øyer, Oppland

RE 3: Nedskåret dallandskap; Bøverdalen, Lom, Oppland

RE 4: Sterkt nedskåret fjordlandskap; Underdal, Sogn og Fjordane