Artsdatabanken vurderer hvilken økologisk risiko fremmede arter utgjør i norsk natur.

Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Mink, kanadagås, kongekrabbe og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og har en negativ effekt på naturmangfoldet. I Norge er det Artsdatabanken som har ansvaret for å vurdere hvilke negative effekter fremmede arter kan ha på naturen. En slik gjennomgang gjøres jevnlig, og den siste oversikten ble utgitt i 2018; Fremmedartslista 2018.

Fordypningsstoff

Se fremmede arter i Artskart

I Artskart kan du se hvor i Norge en fremmed art er funnet. Du kan også avgrense søket til fylke eller kommune og filtrere på ulike risikokategorier.