Pseudosopper eller eggsporesopper finnes i ferskvann, på sjøen og på land. De er en heterogen gruppe som er mer i slekt med alger enn med sopper, på et vis en "alge" uten klorofyll. De skilles fra de ekte soppene ved at pseudosopper har cellulose i celleveggen, mens kitin gir styrke i celleveggen hos ekte sopper. Flere arter av pseudosopper er parasitter på alger, sopper, planter, insekter, krepsdyr og fisk. Tørråte i potet, greinvisning i rododendron, rotbrann i plengress og krepsepest er alvorlige sykdommer forårsaket av pseudosopper.

Prosjektet har kartlagt utbredelsen av pseudosopper i slektene Pythium og Phytophthora i Norge. De fleste arter i slekten Pythium er saprofytter. Noen arter er årsak til sykdommer på planter i kultur. For eksempel kan rotbrann som dreper spirende planter, rotråte og råter i produkter som gulrot og potet skyldes Pythium-arter. Det er også kjent at slekten Pythium kan gi infeksjoner i mygglarver og alvorlig sykdom hos husdyr og mennesker i tropisk klima.

Prosjektet har samlet inn isolater av pseudosopper fra ulike klimasoner i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Oppland, Rogaland, Nordland og Finnmark, samt Svalbard. Pseudosopper ble hovedsaklig isolert fra moser og gress, men ble også samlet inn gjennom å "fiske" med agn som blader eller frø. De fleste artene som ble isolert hører hjemme i slekten Pythium, men det ble også funnet arter fra slektene Phytophthora, Halophytophthora og Saprolegnia

Prosjektet har funnet 21 nye arter for vitenskapen, samt 14 nye arter av pseudosopper for Norge. Kartleggingen har vist at det er en stor og variert flora av pseudosopper i både akvatiske og terrestriske naturtyper i Norge.

Innsamlingsmetoder

Vevsprøver samlet fra røtter, stengler og blader og lagret som prøver i vann.

Publikasjoner

Tojo M, Van West P, Hoshino T, Kida K, Fujii H, Hakoda H, Kawaguchi Y, Mühlhauser HA, Van den Berg AH, Küpper FC, Herrero ML, Klemsdal SS, Tronsmo AM, og Kanda H (2012). Fungal Biology 116: 756-768.