En av våre største moser, kan danne store matter i skogbunnen, spesielt i løvskog og rik granskog. Den kjennes på de triangulære bladene og et nikkende til opprett hode i toppen av skuddet.

Kjennetegn

Stengelblad ovalt triangulære med langsgående folder, nerve går 1/2 -2/3 opp i bladet.

Storkransmose kan bli 20 cm lang, vokser helst opprett i løse matter og er uregelmessig forgreina. I skuddspissen er mange blader samlet i et opprett til nikkende hode. Stengelblad med langsgående folder, utstående, ovalt triangulære, nerve går 1/2–2/3 opp i bladet. Bladkanten er fintanna eller uten tenner mot bladbasen. Hjørneceller avviker ikke fra øvrige celler i bladbasis. Celler i midtre del av bladet er avlange 27–92 × 4–8,5 µm, tykkveggede og med porer. Særbu, sporofytter av og til, sporer 17–21 µm.

Økologi

Storkransmose vokser i skog og i mer åpne miljø, men de største forekomstene er i skoger på baserik grunn.

Tett ansamling av blad i skuddspissen gir skuddene en "hodeaktig" topp.

Utbredelse

Storkransmose forekommer i hele landet men blir gradvis mer sjelden når vi kommer høyt til fjells og nord i Finnmark. Arten mangler på Svalbard. Verdensutbredelsen for øvrig omfatter en stor del av den nordlige halvkule.

Forvekslingsarter