Det er bare én art i denne slekta på den nordlige halvkule. I tillegg finnes en varietet som av noen regnes som egen art, var. hystricosa, men den er ikke kjent fra Norge. Det er bare én art i denne slekta på den nordlige halvkule. I tillegg finnes en varietet som av noen regnes som egen art, var. hystricosa, men den er ikke kjent fra Norge.