Denne slekta inneholder bare én art, som til gjengjeld er vidt utbredt på den nordlige halvkule. Morknemose står nær jamnemosene Plagiothecium spp., men skiller seg fra disse på større greinvinkler, velutviklede pseudoparafyllier, dvs. små, grønne utvekster ved bladfestet, og oransjebrune tenner i det ytre peristomet.