Planter små til middels store. Stengel med sentralstreng. Bladceller kvadratiske til rektangulære, uten papiller. Sporehus vanligvis hengende og med dobbelt peristom.