Denne slekta inneholder seks arter, hvorav én med sikkerhet forekommer i Norge, krokmose Dichelyma falcatum. I tillegg er D. capillaceum påvist nær Norge på svensk side. Bladene hos krokmosene har tydelig kjøl og sitter i tre rader, noe som skiller dem fra alle forvekslingsarter.