Etasjemoseslekta er svært karakteristisk med sine tydelige etasjer, som er resultatet av siste års tilvekst.

Slekta har kun én art, den er pleurokarp og har skudd med tydelige avsatte årssegmenter, der neste års segment vokser ut fra foregående års segment. Stenglene har rikelig med forgreinede parafyllier, noe som kan gi inntrykk av en noe oppsvulmet stengel. Arten er i hovedsak knyttet til fattige til middelsrike vegetasjonstyper i skog og fjellhei.

Anvendt litteratur

Atherton IDM, Bosanquet SDS og Lawley M (2010). Mosses and liverworts of Britain and Ireland: a field guide. Plymouth: British Bryological Society.

Hedenäs L, Reisborg C og Hallingbäck T (2014). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Skirmossor-baronmossor. Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.