Slekta omfatter tre arter globalt, og forekommer hovedsakelig på den nordlige halvkule. I Norge finnes én art, parkmose Habrodon perpusillus. Skuddene er veldig spede og krypende med oppstigende sekundære skudd. Bladene er ovale og smalner av i en tydelig spiss. Bladnerven er kort eller fraværende.