Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Basidium, 3. Sporer, 4. Hatthudshyfer, 5. Endecelle i pileipellis, 6. To caulocystidier, 7. Cystidier på basalskive (glatt type).

Mycena nucicola er en liten hvit hettesopp som vokser på nedfalne hasselnøtter. Den har en pudderaktig eller "sukret" hattoverfalte og en liten basalskive der stilken festes til substratet. Makroskopisk er den helt lik pudderhette og skilles fra denne på 4-sporede basidier og manglende bøyler. Holdepunktene for å opprettholde to arter er svake, og framtidige studier vil muligens slå fast at de bare er former av samme art. Mycena nucicola forekommer sommer og høst og er svært sjelden.

Forvekslingsarter