Beskrivelse

Lundhette er en stor og kraftig hettesopp med brunlilla til grålilla hatt, reddiklukt og svartfiolett skiveegg. Den kan ikke forveksles med noen annen norsk hettesopp, men Mycena lammiensis, som foreløpig bare er funnet i Finland, er svært lik. Den siste identifiseres først og fremst på noe bredere sporer (alltid bredere enn 4 µm). Lundhette forekommer om høsten. Den vokser typisk på bakken i europeiske bøkeskoger. I Norge er den funnet i sørlige bøkeskoger (Vestfold), men vokser under or i Midt-Norge og Nord-Norge. Unntaksvis er den også funnet under gran. Lundhette er svært sjelden i Norge.

Forvekslingsarter