Beskrivelse

To typer av cheilocystidier, basidium, sporer, hatthudshyfe og pileocystidier.

Barkvisthette er en liten gråbrun hettesopp som vokser på barved. Den har nedløpende skiver, non-amyloide, bredt ellipsoide til nesten runde sporer og glatte, spindel- til flaskeformede cheilocystidier. Den kan være både 2- og 4-sporet. Bøyler forekommer i 4-sporet form, men ikke i 2-sporet form. Kvisthette kan likne, men har smalere sporer og nesten sylindriske cheilocystidier. Barkvisthette opptrer om høsten. Den er sjelden, men forekommer ikke så uvanlig på einer langs kysten.

Forvekslingsarter