Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Sporer, 4. Caulocystidier.

Gullkanthette er en middels stor hettesopp som er lett kjennelig på en sterkt oransje skiveegg, gul til oransjefarget hattkant og stilkbasis dekket av gul-oransje fibre. Mikroskopisk kjennes den på 4-sporede basidier og kølleformede cheilocystidier, tett besatt med korte utvekster. Gullkanthette forekommer temmelig vanlig i barskog sommer og høst, men kan også finnes i løvskog. Den har ingen spesielle forvekslingsarter i Norge.