Beskrivelse

Cheilocystidier, hatthudshyfe, sporer og caulocystidier.

Blodhette er en mellomstor, vedboende hettesopp som utgyder en blodrød melkesaft når den kuttes. Eneste mulige forvekslingsart er kantblodhette, som også har en blodrød melkesaft, om enn i mindre mengde. Sistnevnte har tydelig vinrød skiveegg (noe som vanligvis mangler hos blodhette) og dessuten spissere cheilo- og caulocystider. Blodhette forekommer sommer og høst på nedfalne greiner og råtnende løvved; i sjeldne tilfeller også på barved. Den er forholdsvis vanlig over hele landet.

Forvekslingsarter