Beskrivelse

Mycena atropapillata er en forholdsvis liten til mellomstor hettesopp som er karakterisert av en distinkt, svart papill og rotforlenget stilk, som riktignok noen ganger kan være temmelig redusert. Den vokser alltid på bakken, og ser i Norge ut til å ha en forkjærlighet for tørre, kalkholdige bergknauser. Mulige forvekslingsarter, som kvisthette og blek barkhette, vokser på ved. Typiske mikroskopiske karakterer er inamyloide sporer, hatthudceller med fingeraktige utvekster, en heterogen skiveegg med sylinderformede cheilocystidier blandet med basidier. Arten forekommer sommer og høst og er svært sjelden over hele Europa. I Norge er den funnet noen få ganger på sør-østlandet.

Forvekslingsarter