Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Stilkhudshyfe, 3. Basidier, 4. Cheilocystidier, 5. Sporer. 

Gros hette er en svært liten, gråbrun hettesopp som vokser på nedfalne, råtnende blad i alpine vierkratt. Den vokser ofte sammen med vierbladhette, men skilles på den brunlige hatten og glatte cheilocystidier. I lavlandet finnes seljebladhette, som også har glatte cheilocystidier. Den har imidlertid en nesten hvit hatt, litt bredere sporer og mindre prominente endeceller i hatthuden. Molekylære data gir støtte for å skille de to artene. Gros hette opptrer gjerne seint på høsten og har en kort sesong. Den er funnet i flere fylker og er antakelig ikke sjelden i egnede områder. Trolig er den først og fremst oversett på grunn av liten størrelse og utilgjengelig habitat.

Forvekslingsarter