Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Sporer, 3. Stilkhudshyfe, 4. Caulocystidier, 5. Hatthudshyfer.

Mycena pseudopicta er en liten til mellomstor hettesopp med brun til gråbrun hatt, nedløpende skiver, 2-sporede basidier og cheilocystidier med grove utvekster, uten bøyler. Arten står nær melhette, som også kan opptre med 2-sporede basidier, men som har en sterk mellukt og cheilocystidier med mye tynnere utvekster. Den vokser om høsten i åpent landskap og lav buskvegetasjon. Foreløpig er Mycena pseudopicta ikke registrert med sikkerhet i Norge

Forvekslingsarter