Beskrivelse

En liten til middels stor hette med rød hatt, rosa til hvite skiver og rosa til hvit stilk. Mikroskopisk kjennes den på 2-sporede basidier, glatte cheilocystidier og inamyloide sporer. Fagerhette vokser om høsten blant gras og mose, på små pinner eller annen ved i både barskog og løvskog. Den forekommer også i alpine vierkratt. I Norge er fagerhette ikke vanlig, men er funnet over hele landet.