Beskrivelse

1. Sporer, 2. Hatthudshyfer, 3. Cheilocystidier, 4. Caulocystidier.

Irishette er en liten hettesopp med en karakteristisk pudret, gråbrun stilk, som av og til er blålig ved basis. Hatten er gråbrun, ofte med en blå-grønn eller gul kant. Soppen har ingen spesiell lukt. Mikroskopisk kjennes arten på at hatthudshyfene er innhyllet i et tjukt gelatinøst lag, og på ganske sylindriske cheilocystidier. Irishette kan vanskelig forveksles med andre arter, men den enda mindre blåfothette har også blå stilkbasis. Den har imidlertid helt annerledes cheilocystidier: kølle- til pæreformede med noen få, tynne utvekster. Irishette forekommer fra seinsommer til utover høsten på råtne stubber, røtter og annen ved i fortrinnsvis barskog. Finnes over hele landet og er ikke uvanlig.

Forvekslingsarter