Beskrivelse

Hatthudshyfe, cheilocystidier, sporer og caulocystidier.

Liten luthette er en liten til mellomstor, gråbrun hettesopp, som kan variere både i størrelse og farge, men som gjerne avsløres av en sterk nitrøs lukt. Det er flere arter som lukter nitrøst, så en sikrere karakter er de glatte stilkhudhyfene og de karakteristiske, oppsvulmede caulocystidene. Mørk luthette likner, men har mer lageniforme cheilocystidier, ugreinede utvekster i hatthudhyfene, og caulocystidiene er smalt sylindriske, hvis de i det hele tatt forekommer. Den sjeldne dysterhetten kjennes blant annet på at hatthudhyfene termineres av store, mangeformede celler, og ved at den mangler bøyler. Gråhette kan også likne, men den lukter ikke nitrøst og har divertikulate stilkhudhyfer. Liten luthette forekommer i mange slags habitater fra tidlig vår til sein høst. Den er svært vanlig over hele landet.

Forvekslingsarter