Vingespenn

38-45 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra lengst i sør og nord. Kaukasus, østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Sørlandet og Østlandet, samt Jæren i Rogaland. Enkeltfunn fra Klæbu i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

August.

Økologi

På sandete biotoper.