Vingespenn

28-32 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran og Irak.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden langs kysten fra Porsgrunn til Risør.

Unge stadier

Larven lever på perikum (Hypericum).

Flyvetid

Medio mai - medio juni og medio juli - august i to generasjoner.

Økologi

På varme lokaliteter med klipper eller rullestein nær kysten.