Vingespenn

46-50 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, et isolert område på Balkan og Kaukasus, mot øst til det vestlige Sibir. Utbredt i Sør-Sverige og Danmark.

Utbredelse i Norge

Kun ett gammelt funn fra Norge: fra Oslo i 1875.

Unge stadier

Larven lever på gullris og strandstjerne.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

På strandenger.