Vingespenn

50-58 mm.

Kjennetegn

Kan forveksles med skogsalathettefly og svevehettefly, men er generelt lysere og har nyremerkets nedre kant markert.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Mongolia og Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Romsdalen, men med sterkt varierende hyppighet.

Unge stadier

Larven lever på ulike kurvplanter som sveve (Hieracium), dylle (Sonchus), føllblom, haukeskjegg (Crepis) og skogsalat.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

På enger, strender og lysninger.