Vingespenn

36-42 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Nord-Europa og videre mot øst til Kamtsjatka og Japan. Har siden 1970-tallet bredt seg mot vest.

Utbredelse i Norge

To funn i Norge: Hvaler i Østfold i 2005 og Kristiansand i Vest-Agder i 2006. Begge funnene dreier seg om immigranter.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juni - primo september i to generasjoner.

Økologi

I skogbryn og skoglysninger der det er relativt fuktig.