Havmose er en liten, krypende art som vokser i matter. Den kan skilles fra de fleste andre pleurokarpe moser på de relativt korte cellene i bladene, 5–6 ganger så lange som brede, i kombinasjon med tydelig tenner i bladkantens nedre deler. Arten har ikke mange kjente forekomster, men finnes i et belte langs kysten, samt spredt i innlandet nord til Finnmark.

Kjennetegn

Havmose er en liten art som vokser i grønne eller gulgrønne, krypende matter. Bladene er smalt eggrunde med en nokså lang spiss. Cellene i bladet er relativt korte, 5–6 ganger bredden. Det finnes rhizoider på stengelen, samt ofte på nerven på bladets underside, ofte nær bladspissen. Bladnerven er lang og når nesten til bladspissen. Langs kanten i nedre halvdel av bladet sitter ofte store, tydelige tenner. Avlange grokorn kan av og til sitte på bladoverflaten. Sporofytter er ikke kjent fra Europa, men forekommer i Nord-Amerika. 

Forvekslingsarter

Blant de andre pleurokoarpe artene med så korte bladceller er det ikke mange forvekslingsarter. Flere av artene som tidligere var samlet i krypmoseslekta kan ligne, og den mest aktuelle forvekslingsfaren er knyttet til trådkrypmose Amblystegium serpens. Trådkrypmose mangler grokorn på bladene og har heller ikke grove tenner i bladkantens nedre del. I tillegg har trådkrypmose ofte sporofytter, noe havmose mangler.

Økologi

De fleste forekomstene er knyttet til fuktige strender og enger nær havet, men den er også funnet på tørr og skyggefull jord i skog der den kan vokse svært mørkt. Den er trolig noe kalkkrevende. 

Utbredelse

Havmose er funnet spredt i hele landet, men med flest forekomster i kyststrøk. Utbredelsen omfatter store deler av den nordlige halvkule.