Grimmiaceae består av 18 slekter, hvorav 4 forekommer i Norge; Coscinodon, Grimmia, Racomitrium og Schistidium.

Knausmosefamilien består dels av relativt små tuedannende, akrokarpe arter (Coscinodon, Grimmia og Schistidium) og dels av mer tydelig forgreinete og som oftest større kladokarpe arter (Racomitrium). Bladene har ofte en tydelig fargeløs spiss, men noen arter mangler dette. Bladcellene har som regel bølgede cellevegger. De fleste artene vokser på stein.