Moldmosene er kraftige, mattedannende arter som kan danne store bestander i rike og fuktige skogmiljøer. Begge artene har en noe sørlig og kystbunden utbredelse i Norge. Moldmoser var tidligere en stor samleslekt, men som nå kun inneholder de to artene hasselmoldmose og kystmoldmose. Begge artene er særbu.