Planter middels store. Pleurokarper. Stengel med sentralstreng hos Hookeria. Blad med kort og dobbel nerve, celler ofte store og tynnvegget. Sporehus med dobbelt peristom.