Dronningmose.

Dronningmose er en relativt stor, skinnende art som ofte vokser litt bortgjemt i små hulrom eller sprekker i berg og jord på lokaliteter med høy luftfuktighet. Arten er kystbunden og den er kjent fra Kristiansand til Lofoten, men er vanligst på Vestlandet. Dronningmose kjennetegnes av sine flate skudd og svært store bladceller.   

Dronningmose Hookeria lucens (Hedw.) Sm.
| Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.