Øyefluer bærer sitt navn med rette; hodet består så å si kun av to enorme fasettøyne. 

Familien øyefluer (Pipunculidae) er en relativt liten familie av tovinger, som teller omkring 1 500 arter på verdensbasis. Artene er parasittoider og legger sine egg i ulike små-sikader. Når larven har blitt stor nok, dreper den sikaden, kryper ut og forpupper seg på utsiden.

Øyefluene antas å danne søstergruppen til alle høyerestående fluer. Vår kjennskap til norske øyefluer er svært mangelfull, og bare 41 arter er kjent fra Norge. Imidlertid antas det at det faktiske artsantallet er større enn 120.

Dette prosjektet vil ha som målsetting å oppdage flest mulig nye øyefluearter for Norge - og for vitenskapen. I utgangspunktet vil de norske museumssamlingene bli undersøkt med oppstart ved Naturhistorisk museum i Oslo. Dette materialet vil bli supplert med innsamlinger fra nye lokaliteter og med nye metoder. På denne måten ønsker man å fylle kunnskapshuller og bidra med ferskt materiale for DNA-strekkoding. Det vil i tillegg bli utviklet bestemmelsesnøkler for alle slekter, og for arter innen de to vanligste slektene.