Docosia tibialis Lastovka & Sevcik, 2006. Funnsted: Indre Troms.

Soppmygg er en stor gruppe tovinger (Diptera, Sciaroidea) som har en viktig funksjon som nedbrytere i naturen og i pollinering av blomster. Fremdeles mangler det kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge og i hvilke habitat de forekommer i. Hvert år oppdages det flere titalls nye soppmyggarter, både for landet og for vitenskapen.

Dette prosjektet har som hovedmål å fullføre en solid kartlegging av soppmyggfaunaen i hele Nord-Norge. I Finnmark og Troms er det allerede samlet inn mye materiale gjennom tidligere og pågående kartlegging i Artsprosjektet (Soppmygg i nordøstlige skogområder av Norge, Insekter i fuktige habitater i Finnmark, fase I, og fase II). Disse prosjektene har dokumentert over 540 arter, rundt 70% av den norske soppmyggfaunaen, fordelt på fem ulike familier (Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae og Mycetophilidae).

Nordland fylke er – i sterk kontrast til Troms og Finnmark – svært dårlig undersøkt med hensyn til soppmygg. Prosjektet vil derfor samle insekter i et utvalg av Nordlands mange karakteristiske karst-landskaper. Karst-landskapene inkluderer flere nasjonalt unike, kalkrike skogstyper i trange daler og bekkekløfter. Dette er habitater hvor det forventes å finne en svært rik soppmyggfauna og trolig enda flere nye arter for den norske faunaen. Samtidig vil det arbeides videre med det omfattende materialet som er innsamlet fra Troms og Finnmark, for å få en best mulig dekning av det totale artsmangfoldet av soppmygg i ulike referanseområder. Prosjektet vil bidra til å bygge opp en solid og helt unik referansesamling av nord-norske soppmygg og å representere flest mulig av de norske artene i DNA-strekkodingsbiblioteket BOLD.

Vimeo video: Phronia 1 - film

Larve i slekten Phronia i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Vimeo video: Phronia 2 - film

To larver i slekten Phronia i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Vimeo video: Mycoomya 1 - film

Larve i slekten Mycomya i tovingefamilien soppmygg Mycetophilidae.

Soppmyggen Sciophila rufa (Mycetophilidae) har larver som utvikler seg på undersiden av kjuker. Her spinner de et nett av silketrådet som samler opp sporer som de lever av. Når de forpupper seg spinner de en slkekokong med lokk på. På bildet ses to larver og fire pupper under en knuskkjuke på bjørk fra Lakselvdalen i Indre Troms i september 2020. Innfelt ses en nyklekt hunn under en annen knuskjuke i samme område.

Under midnattssolen i juli 2017 tar «team Finnmark» en pust i bakken i Hamna, ytterst i Syltefjorddalen, etter en lang feltdag med tømming og NiN-registrering av insektfeller på Varangerhalvøya. Fra venstre: prosjektleder, Jostein Kjærandsen; TMU-stipendiat, Jon Peder Lindemann; og innleid feltbotaniker til NiN-registrering, Amandine Deschamps. Teamet vil fortsette også i det nye prosjektet med feltarbeid i Nordland.