Vingespenn

44-48 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til Mongolia og Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på skogsalat, men kan også leve på dylle (Sonchus) og sveve (Hieracium).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I skogbryn i halvskygge eller i åpen skog der det vokser skogsalat.