Vingespenn

41-45 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran, mot øst til Irkutsk i Sibir.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand. Arten synes å ha blitt mer vanlig i senere år.

Unge stadier

Larven lever på burot og malurt.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På veikanter, langs jorder, på brakkmark og andre åpne biotoper der det vokser burot.