Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Rettvinger 1 2 1 4