Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Kakerlakker 0