Tropisk båndmetallfly er et stort nattfly med vingetegninger i brunt og gull. Arten er hjemmehørende i tropene, men trekker av og til Nord-Europa. Den ble funnet i Norge for første gang i 2016.

Vingespenn

36–44 mm.

Kjennetegn

Tropisk båndmetallfly er et stort, bredvinget nattfly. Framvingen er brun med et stort, karakteristisk, gyllent felt som starter midt på vingen og omfatter mye av vingens ytre del.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre arter i underfamilien Plusiinae, først og fremst artene i slekten Diachrysia, som også har utbredte gylne tegninger på framvingen. Den kan imidlertid skilles fra disse på formen på den gylne flekken.

Totalutbredelse

Artens natulige forekomstområde er tropiske strøk i Afrika og Asia. Arten opptrer regelmessig som migrant i Sør-Europa og mer sporadisk i Mellom- og Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

I Norge er arten funnet én gang: i Kristiansand i Vest-Agder i 2016.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave urter.

Flyvetid

Det norske funnet ble gjort i juli.

Økologi

Arten har sitt naturlige levemiljø i tropene.