Kartleggingsenheten omfatter ny innsjøbunn i en naturlig oppdemt innsjø som resultat av for eksempel en beverdemning eller et skred over en bekk eller ei elv.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter ny innsjøbunn i en naturlig oppdemt vannforekomst. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til L1 Eufotisk fast innsjøbunn eller L2 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

Identifisering

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer som en relativt sjelden kartleggingsenhet i rasutsatte områder og i områder med stor beveraktivitet.

Viktigste forvekslingsenheter

Ingen