Rødmuslingmose Mylia taylorii vokser gjerne i tette matter.

Rødmuslingmose er en vanlig art i fuktige skoger og i hei, men er mindre vanlig i mer kontinentale områder og på fjellet. Den kjennes på sine grønne til røde skudd med blad som åpner seg som en bok i skuddspissen.

Kjennetegn

Plantene er grønne til røde. Skuddene er opprette. Bladene er avrunda med hel kant og tverrstilte til svakt skråstilte. Kutikula er vortete. Bladcellene har knuteforma trigoner og 7–12 oljelegemer. Bukbladene er små og lansettforma.

Arten er særbu. Anteridier og arkegonier dannes i skuddspissen, men sporofytter er relativt sjeldne. Sporene er 15–18 µm. Gulgrønne eller rødbrune grokorn kan forekomme, og de grokornproduserende bladene har samme form som vanlige blad.

Økologi

Rødmuslingmose vokser opprett i løse tuer i fuktig hei og ur, på liggende dødved eller over fuktige berg.

Utbredelse

Rødmuslingmose er relativt vanlig og har en vid utbredelse i Norge, men er ikke vanlig i fjellet. Den er kjent fra Svalbard. Den er mer uvanlig i kontinentale områder i forhold til kystnære områder.

Forvekslingsarter

Rødmuslingmose kan knapt forveksles med andre arter og kjennes på sine grønne til røde skudd med blad som åpner seg som en bok i skuddspissen.