Myrmuslingmose Mylia anomala med gulgrønne grokorn i bladspissene.

Myrmuslingmose er en karakterart for torvmosetuer på nedbørsmyr. Den kjennes på sine brunlige skudd og gulgrønne grokorn i bladspissene.

Kjennetegn

Plantene er grønne til brunlige. Skuddene er opprette. Bladene er avrunda med hel kant og tverrstilte til svakt skråstilte. Kutikula er glatt. Bladcellene har knuteforma trigoner og 5–8 oljelegemer. Bukbladene er små og lansettforma.

Arten er særbu. Anteridier og arkegonier dannes i skuddspissen, men sporofytter er relativt sjelden. Sporene er 15–20 µm. Gulgrønne grokorn er vanlig, og de grokornproduserende bladene er mer avlange enn vanlige blader.

Økologi

Myrmuslingmose vokser opprett i løse til tette tuer blant tuedannende torvmoser på myr.

Utbredelse

Myrmuslingmose er relativt vanlig og har en vid utbredelse i Norge, men er ikke kjent fra Svalbard.

Forvekslingsarter

Myrmuslingmose kan knapt forveksles med andre arter, og kjennes på sine brunlige skudd og de gulgrønne grokornene i bladspissene.